Jak otrzymać dofinansowanie na zakup sprzętu do bocci?

Boccia jest dyscypliną sportu paraolimpijskiego nie mającą odpowiednika w sporcie osób zdrowych dlatego też z całą pewnością może być traktowana jako forma rehabilitacji. Obecnie istnieje wiele możliwości pozyskiwania środków na zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych. Wielu klientów pyta nas o możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania na zakup sprzętu przeznaczonego do sportu paraolimpijskiego. Mamy nadzieje że te kilka rad pomoże Państwu w znalezieniu środków. Dla organizacji: wrzucenie kosztów zakupu sprzętu jako koszty refundowane do projektów i konkursów grantowych finansowanych ze środków: samorządowych , PFRON, projektów unijnych, , FIO, POKL, Funduszy Norweskich , EOG, środków ministerialnych np msit, etc Dla osoby fizycznej: refundacja z subkont (np www.fundacja-sloneczko.pl, www.fundacjaavalon.pl, dzieciom.pl) finansowanie ze środków z 1%, finansowanie z programu aktywny samorząd, środki PCPR, MOPS strony crowdfoundingowe np zrzutka.pl siepomaga.pl
Nie możemy odnaleźć pasujących produktów do zaznaczenia.